menu xo so
Hôm nay: Wednesday ngày 19/06/2024

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 , 19/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01213
081217232627
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 16.583.396.500
Giải nhất O O O O O 35 10.000.000
Giải nhì O O O O 1197 300.000
Giải ba O O O 18425 30.000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật , 16/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01212
031617182537
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 15.109.366.500
Giải nhất O O O O O 13 10.000.000
Giải nhì O O O O 888 300.000
Giải ba O O O 15806 30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 , 14/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01211
102425263041
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.410.838.000
Giải nhất O O O O O 32 10.000.000
Giải nhì O O O O 711 300.000
Giải ba O O O 14049 30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 , 12/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01210
010208132634
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 1 41.467.525.000
Giải nhất O O O O O 37 10.000.000
Giải nhì O O O O 1269 300.000
Giải ba O O O 23072 30.000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật , 09/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01209
040528323742
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 36.917.178.000
Giải nhất O O O O O 30 10.000.000
Giải nhì O O O O 1352 300.000
Giải ba O O O 22740 30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 , 07/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01208
151924252739
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 32.584.730.500
Giải nhất O O O O O 27 10.000.000
Giải nhì O O O O 1436 300.000
Giải ba O O O 23080 30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 , 05/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01207
112528333445
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 28.609.380.500
Giải nhất O O O O O 16 10.000.000
Giải nhì O O O O 1172 300.000
Giải ba O O O 20654 30.000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật , 02/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01206
020713232545
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 24.397.894.000
Giải nhất O O O O O 18 10.000.000
Giải nhì O O O O 1280 300.000
Giải ba O O O 20952 30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 , 31/05/2024

Kỳ quay thưởng: #01205
040815233140
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 22.426.387.500
Giải nhất O O O O O 30 10.000.000
Giải nhì O O O O 1282 300.000
Giải ba O O O 18951 30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 , 29/05/2024

Kỳ quay thưởng: #01204
042125273539
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 20.570.219.000
Giải nhất O O O O O 24 10.000.000
Giải nhì O O O O 1113 300.000
Giải ba O O O 19594 30.000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật , 26/05/2024

Kỳ quay thưởng: #01203
040911141927
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 18.585.169.500
Giải nhất O O O O O 27 10.000.000
Giải nhì O O O O 1412 300.000
Giải ba O O O 22096 30.000
len dau