menu xo so
Hôm nay: Thursday ngày 23/05/2024
Hiện không có dữ liệu cho tùy chọn này.....

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 , 21/05/2024

Kỳ quay thưởng: # 01037
01021432334104
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 40.422.908.100
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3.715.148.800
Giải nhất O O O O O 11 40.000.000
Giải nhì O O O O 640 500.000
Giải ba O O O 14585 50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 , 18/05/2024

Kỳ quay thưởng: # 01036
12182025275244
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 37.855.412.400
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3.429.871.500
Giải nhất O O O O O 12 40.000.000
Giải nhì O O O O 740 500.000
Giải ba O O O 14703 50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 , 16/05/2024

Kỳ quay thưởng: # 01035
20252739455544
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 35.985.134.550
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3.222.062.850
Giải nhất O O O O O 8 40.000.000
Giải nhì O O O O 538 500.000
Giải ba O O O 12439 50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 , 14/05/2024

Kỳ quay thưởng: # 01034
05173640465001
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 33.986.568.900
Jackpot 2 O O O O O | O 1 3.442.952.100
Giải nhất O O O O O 13 40.000.000
Giải nhì O O O O 554 500.000
Giải ba O O O 12448 50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 , 11/05/2024

Kỳ quay thưởng: # 01033
19232543465442
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 31.730.182.500
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3.192.242.500
Giải nhất O O O O O 12 40.000.000
Giải nhì O O O O 546 500.000
Giải ba O O O 11770 50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 , 09/05/2024

Kỳ quay thưởng: # 01032
03162136374031
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 1 62.575.096.350
Jackpot 2 O O O O O | O 1 5.660.148.700
Giải nhất O O O O O 66 40.000.000
Giải nhì O O O O 888 500.000
Giải ba O O O 17709 50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 , 07/05/2024

Kỳ quay thưởng: # 01031
21263541445213
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 61.542.131.250
Jackpot 2 O O O O O | O 0 5.545.374.800
Giải nhất O O O O O 13 40.000.000
Giải nhì O O O O 912 500.000
Giải ba O O O 19585 50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 , 04/05/2024

Kỳ quay thưởng: # 01030
05273545495518
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 58.191.976.650
Jackpot 2 O O O O O | O 0 5.173.135.400
Giải nhất O O O O O 12 40.000.000
Giải nhì O O O O 1120 500.000
Giải ba O O O 17823 50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 , 02/05/2024

Kỳ quay thưởng: # 01029
30323336424818
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 55.439.469.300
Jackpot 2 O O O O O | O 0 4.867.301.250
Giải nhất O O O O O 10 40.000.000
Giải nhì O O O O 597 500.000
Giải ba O O O 14270 50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 , 30/04/2024

Kỳ quay thưởng: # 01028
13162646495408
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 O O O O O O 0 52.411.684.800
Jackpot 2 O O O O O | O 0 4.530.880.750
Giải nhất O O O O O 17 40.000.000
Giải nhì O O O O 774 500.000
Giải ba O O O 15862 50.000
len dau